Skip to main content

INTEGRATE: Overige Nederlandstalige Output

Nationale artikels in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW)

1.    Beernaert K, Van Belle S, Deliens L, Cohen J. Zorgnoden doorheen het kankertraject: palliatieve zorg kan al vroeg aangewezen zijn; Tijdschrift voor Geneeskunde, 2017 Mar; 73: 1-11.
2.     Vanderstichelen S, Gilissen J, Vermorgen M, Vandenbogaerde I, Werrebrouck B, Robijn L. Tijd voor een echte vermaatschappelijking van palliatieve zorg? Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg. 2019;16(1):25-30. [Peer reviewed]
3.    Maetens A, Beernaert K, De Schreye R, Faes K, Annemans L, Pardon K, Deliens L, Cohen J. De impact van het gebruik van palliatieve thuiszorgondersteuning op de kwaliteit en de kosten van levenseindezorg: een gematchte cohorstudie op populatieniveau. Tijdschr. voor Geneeskunde, 75, nr. 17, 2019 1001-1011.

Andere artikels in nationale tijdschriften

1.    Deliens L, Werrebrouck B. Bij het naderen van de grens tussen leven en dood. Levenseinde en euthanasie in België en Nederland. n° 1 / 2018 van het tijdschrift “Septentrion”
2.    Hermans K., Spruytte N., Cohen J., Van Audenhove C., Declercq A. (2018). De nood aan geïnformeerde palliatieve zorgverlening in woonzorgcentra. Geron: Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 20 (2), 55-58. doi: 10.1007/s40718-018-0041-1.
3.    Scheerens C, Deliens L, Van Belle S, Joos G, Pype P, Chambaere K. Palliatieve zorg bij vergevorderd chronisch longlijden: welke factoren verhinderen een tijdige integratie? Huisarts Nu 2019; 48.

Persberichten
12.06.2015: Nieuw onderzoeksprogramma wil palliatieve zorg beter integreren
29.05.2018: Tekort aan nieuwe vrijwilligers in palliatieve zorg
18.06.2018: Mensen met COPD weinig en laat doorverwezen naar palliatieve zorg
06.07.2018: Kwart naasten stervende patiënt onvoldoende betrokken bij levenseinde
23.01.2019: Kwaliteit van zorg aan het levenseinde beter bij wie palliatieve thuiszorg ontvangt
21.02.2019: VUB-studie benadrukt unieke positie vrijwilligers in palliatieve zorg

Congressen
1.    Congres over tijdige integratie van palliatieve zorg bij mensen met kanker en COPD (UGent), 17 november 2017, Het Pand, Gent, België (UGent). Programma: pdf fileprogrammaboekje_integrate_ugent_congres_17112017.pdf (1.65 MB)
2.    Geen palliatieve zorg zonder vrijwilligers en mantelzorgers? Congres over de veranderende rol van informele zorgverleners, 24 oktober 2018, Paleis der Academiën, Brussel, België (VUB). Programma: pdf fileend_of_life_congres_2018_v3.pdf (1.7 MB)
3.    Slotcongres ‘Palliatieve zorg is van iedereen’, 12-13 september 2019, Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussel, België (KULeuven en VUB). Programma: pdf filePalliatieve Zorg is van Iedereen (1.45 MB)