Skip to main content

Nieuw onderzoeksprogramma wil palliatieve zorg beter integreren

Dinsdag 9 juni 2015 werd in de Universitaire Stichting in Brussel het officiële startschot gegeven van INTEGRATE. INTEGRATE heeft als doel de palliatieve zorg beter te integreren in de thuisomgeving, in woonzorgcentra en in ziekenhuizen. Dit bouwt voort op de conclusies van het boek “Palliatieve zorg, meer dan stervensbegeleiding”, dat door de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en UGent en het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy LUCAS van de KUL gepubliceerd werd en dat er onder andere voor pleitte om palliatieve zorg sneller aan te bieden. Dit kan namelijk de levenskwaliteit van mensen met een levensverkortende aandoening aanzienlijk verbeteren.

Het nieuwe onderzoeksprogramma INTEGRATE wordt uitgevoerd door onderzoeksgroepen in drie universiteiten: de onderzoeksgroep zorg rond het levenseinde van de VUB en UGent (prof Luc Deliens, prof Simon Van Belle) en het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KUL (prof Chantal Van Audenhove). In totaal zullen 10 professoren, 5 postdoc onderzoekers en 6 doctorandi aan dit programma werken.

Programmaleider professor Luc Deliens van de VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde: “Het is belangrijk dat we nu op de conclusies van voorgaand onderzoeksprogramma kunnen verder bouwen en concrete modellen kunnen ontwikkelen en testen van integratie van palliatieve zorg in reguliere zorg zodat we echt het verschil kunnen maken voor mensen die lijden aan een ernstige levensbedreigende aandoening”.

Het INTEGRATE programma wordt gefinancierd voor 2,8 miljoen euro door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en zal vier jaar lopen. Het INTEGRATE programma is de opvolger van het FLIECE programma (FLanders Study to Improve End of life Care and Evaluation tools, 2011-2015) en het MELC programma (Monitoring quality of End-of-Life Care, 2006-2010), die beiden eveneens gefinancierd werden door het IWT Vlaanderen.

Vertegenwoordigers uit de palliatieve zorgsector, de eerstelijnszorg, de institutionele zorg en het gezondheidsbeleid hebben hun steun en actieve medewerking aan het onderzoek toegezegd. Het INTEGRATE programma slaat hiermee opnieuw een brug tussen de academische wereld en het werkveld van de palliatieve zorg, alsook met het gezondheidszorgbeleid.

Dinsdag 9 juni 2015 werd in de Universitaire Stichting in Brussel het officiële startschot gegeven van INTEGRATE. INTEGRATE heeft als doel de palliatieve zorg beter te integreren in de thuisomgeving, in woonzorgcentra en in ziekenhuizen. Dit bouwt voort op de conclusies van het boek “Palliatieve zorg, meer dan stervensbegeleiding”, dat door de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en UGent en het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy LUCAS van de KUL gepubliceerd werd en dat er onder andere voor pleitte om palliatieve zorg sneller aan te bieden. Dit kan namelijk de levenskwaliteit van mensen met een levensverkortende aandoening aanzienlijk verbeteren.

Het nieuwe onderzoeksprogramma INTEGRATE wordt uitgevoerd door onderzoeksgroepen in drie universiteiten: de onderzoeksgroep zorg rond het levenseinde van de VUB en UGent (prof Luc Deliens, prof Simon Van Belle) en het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KUL (prof Chantal Van Audenhove). In totaal zullen 10 professoren, 5 postdoc onderzoekers en 6 doctorandi aan dit programma werken.

Programmaleider professor Luc Deliens van de VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde: “Het is belangrijk dat we nu op de conclusies van voorgaand onderzoeksprogramma kunnen verder bouwen en concrete modellen kunnen ontwikkelen en testen van integratie van palliatieve zorg in reguliere zorg zodat we echt het verschil kunnen maken voor mensen die lijden aan een ernstige levensbedreigende aandoening”.

Het INTEGRATE programma wordt gefinancierd voor 2,8 miljoen euro door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en zal vier jaar lopen. Het INTEGRATE programma is de opvolger van het FLIECE programma (FLanders Study to Improve End of life Care and Evaluation tools, 2011-2015) en het MELC programma (Monitoring quality of End-of-Life Care, 2006-2010), die beiden eveneens gefinancierd werden door het IWT Vlaanderen.

Vertegenwoordigers uit de palliatieve zorgsector, de eerstelijnszorg, de institutionele zorg en het gezondheidsbeleid hebben hun steun en actieve medewerking aan het onderzoek toegezegd. Het INTEGRATE programma slaat hiermee opnieuw een brug tussen de academische wereld en het werkveld van de palliatieve zorg, alsook met het gezondheidszorgbeleid.

www.integrateproject.be