Skip to main content

JOBS

1 Empirisch onderzoeker/ onderzoekster

Geïnteresseerd in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met de praktijk en voor de praktijk?

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel zoekt: 1 voltijds empirisch onderzoeker (m/v/x)

Je voert een onderzoeksproject uit naar potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames van bewoners van woonzorgcentra. Je zal op basis van bestaande evidentie en samen met belangrijke stakeholders een nieuwe interventie ontwikkelen om potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames van bewoners van woonzorgcentra te verminderen. Vervolgens zul je een piloot trial uitvoeren om na te gaan of de interventie effectief is om potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames te verminderen en of ze succesvol geïmplementeerd kan worden in woonzorgcentra. Bovendien zul je de eerste zijn om na te gaan of routinematig verzamelde administratieve data gebruikt kunnen worden in een trial in de palliatieve zorg. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksproject, onder supervisie van de projectgroep. 

Meer info op de VDAB

1 full-time empirical researcher (m/f/x)

Are you interested in conducting scientific research?

The End-of-Life Care Research Group (Vrije Universiteit Brussel) and NuPhaC (Nurse and Pharmaceutical Care) Research Group (Antwerp University) are looking for:

1 FULL-TIME EMPIRICAL RESEARCHER (M/F/X)

Full-time appointment (PhD bursary), annually renewable provided that your evaluation is positive

Appointment: VUB campus Jette, Brussels

Workplace: VUB campus Jette, Brussel and UAntwerp campus Drie Eiken, Wilrijk. International candidates not living in Belgium have to be regularly available in Brussels or Antwerp for meetings and collaboration.

You conduct a research project about the effects of changes in medication use on morbidity, mortality and quality of life at the end of life.  Changes in medications for symptom treatment as well as medications for treatment of co-morbidities and preventive medications (deprescribing) are taken into account. You are responsable for conducting this research project, supervised by the projectgroup. 

More information (in English)
Meer info op de VDAB