Skip to main content

Zorgprogramma laatste levensdagen voor geriatrie

Verbeter de laatste levensdagen van uw geriatrische patiënt

Het zorgprogramma laatste levensdagen is een kwaliteitsverbeterend implementatietraject voor de geriatrie dat helpt om goede levenseindezorg te verstrekken tijdens de laatste levensdagen. Dankzij het zorgprogramma verbetert de symptoomlast en het comfort tijdens de stervensfase van mensen die overlijden op een geriatrische ziekenhuisafdeling.

Het zorgprogramma werd zorgvuldig ontwikkeld en getest door de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) in samenwerking met de afdeling geriatrie van UZ Gent. De resultaten van deze studie verschenen in 2017 in het gezaghebbende medische tijdschrift “The Lancet”.

Kom op tegen Kanker financiert de implementatie in 26 geriatrische afdelingen

Dankzij Kom op tegen Kanker kunnen we het zorgprogramma laatste levensdagen volledig gratis uitrollen in 26 geriatrische ziekenhuisafdelingen in Vlaanderen. Onze coach begeleidt een werkgroep van de afdeling bij het implementeren. Samen doorlopen ze op 6 maanden tijd 9 implementatiestappen. Nadien maakt de zorgleidraad deel uit van de standaardzorg voor stervende patiënten op de afdeling.

  • 6 geriatrische afdelingen kunnen in oktober 2018 starten (VOLZET)

  • 10 geriatrische afdelingen kunnen in januari 2020 starten (VOLZET)

  • 10 geriatrische afdelingen kunnen in juli 2020 starten​ (VOLZET)

Voor deze afdelingen is het traject dankzij Kom op tegen Kanker volledig gratis. Nadien worden de training en coaching betalend.

 

 

Wil u graag de levenseindezorg op uw afdeling verbeteren? Meldt u online aan.
UPDATE 01/08/2018: alle 26 plaatsen zijn volzet. U kan zich nog steeds aanmelden voor de wachtlijst januari/juli 2020 (indien een andere afdeling alsnog beslist niet mee te doen) of voor implementatie in 2021 (het traject en documentatie blijft gratis, maar training en begeleiding worden betalend).

Meer informatie vindt u hieronder of in onze folder: ​

pdf fileflyer_zll_geriatrie_jan2018.pdf (398 KB)

 

Naast Kom op tegen Kanker is dit project ook mogelijk gemaakt met de medewerking van:
Zorgnet-Icuro, Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie, NVKVV, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen