Skip to main content

VZP+ Toolkit

Authors: Gilissen J. en van Dael A.
 

Om woonzorgcentra te ondersteunen bij het implementeren van vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning gingen onderzoekers van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent), in samenwerking met het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven), op zoek naar een goede en duurzame manier om VZP te implementeren. Het VZP+project  "Implementatie van voorafgaande of vroegtijdige zorgplanning (VZP) in woonzorgcentra in Vlaanderen" liep van september 2014 tot oktober 2020. 

De VZP+ tools in deze Toolkit werden ontwikkeld door een multidisciplinair team van experten, op basis van academisch literatuuronderzoek, een contextanalyse, verschillende stakeholderpanels (verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten, huisartsen, coördinerende en raadgevende artsen, directie en beleid). De bruikbaarheid werd afgetoetst bij management en zorgverleners van vijf WZC in Vlaanderen, en verpleegster met bijkomende expertise in palliatieve zorg. De tools werden geïmplementeerd gedurende negen maanden in 14 woonzorgcentra, in het kader van een gerandomiseerde studie.

Download de VZP+ Toolkit door op de knop te drukken:

VZP toolkit

Voor wie is deze VZP+ Toolkit?

De Toolkit is bestemd voor directie, zorgverleners, vrijwilligers en artsen actief in de Vlaamse woonzorgcentra en bredere ouderenzorg, maar is zeker ook geschikt voor zorgverleners uit de eerste lijn. 

Deze Toolkit heeft als doel u te informeren over: 

  • de aanpak en de werkwijze die werd gehanteerd binnen het VZP+ programma 
  • de verschillende rollen die het WZC personeel hierin kan spelen – concrete handvatten te bieden voor het organiseren van korte informatie- en trainingssessies, het uitvoeren en documenteren van VZP gesprekken, reflectiesessies en evaluatie-momenten
Hoe deze VZP+ Toolkit gebruiken? 

Deze VZP+ Toolkit bevat materialen die werden gebruikt door teams uit de deelnemende WZC uit het VZP+ onderzoeksproject. Het wordt u gratis aangeboden door de onderzoekers. U bent vrij te kiezen welke tools u hiervan gebruikt. 

Het is wel van belang te weten dat we in het onderzoeksproject het gehele programma implementeerden (alle tools) met behulp van een externe VZP trainer die betaald werd door de onderzoekers. Bovendien dient men voor ogen te houden dat een tool op zich enkel een hulpmiddel is om te komen tot een betere communicatie en vroegtijdige zorgplanning m.a.w. communcatie dient centraal te staan en niet de tools op zich. 

Het is aangeraden dat organisaties die de ondersteunende VZP+ tools implementeren, een eigen beoordeling maken van de gepastheid van alle aanbevelingen in deze Toolkit, alsook documenten en processen. Dit in het licht van alle toepasselijke institutionele, organisatorische en lokale voorschriften, richtlijnen, wetten, en best practices. Overleg doorheen de organisatie met alle betrokken actoren wordt geadviseerd.