Skip to main content

Palliatieve zorg, meer dan stervensbegeleiding. Nood aan integratie en verbreding. (Dutch only)

Editors: Cohen J, Smets T, Pardon K, Deliens L

Date: 01-01-2015

Cohen J, Smets T, Pardon K, Deliens L, Eds. Palliatieve zorg in Vlaanderen. Nood aan integratie en verbreding. Tielt: Lannoo 2015, 229 pp. 

Source: ISBN 978–94–014–2561–2

pz meer dan stervensbegeleiding.jpg