Skip to main content

PhD-onderzoeker potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames bewoners WZC

Functieomschrijving

Je voert een onderzoeksproject uit naar potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames van bewoners van woonzorgcentra. Je zal op basis van bestaande evidentie en samen met belangrijke stakeholders een nieuwe interventie ontwikkelen om potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames van bewoners van woonzorgcentra te verminderen. Vervolgens zul je een piloot trial uitvoeren om na te gaan of de interventie effectief is om potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames te verminderen en of ze succesvol geïmplementeerd kan worden in woonzorgcentra. Bovendien zul je de eerste onderzoeker zijn om na te gaan of routinematig verzamelde administratieve data gebruikt kunnen worden in een trial in de palliatieve zorg. Als onderzoeker op dit maatschappelijk relevant project kun je een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen in woonzorgcentra. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering het project, onder dagelijkse begeleiding van een postdoc onderzoeker en onder supervisie van een projectgroep.

Het onderzoekstraject bestaat uit: het voeren van interviews, focusgroepen en expertenconsultaties, het ontwikkelen van een nieuwe interventie samen met belangrijke stakeholders zoals managers van WZC, verpleegkundigen en zorgkundigen, huisartsen, CRA’s, etc., het recruteren van WZC, het uitvoeren van een piloot trial, het analyseren en interpreteren van kwantitatieve en kwalitatieve data van de piloot trial, het rapporteren van de gegevens via wetenschappelijke artikels en presentaties op conferenties, het schrijven van een doctoraal proefschrift. Je krijgt voor het uitvoeren van deze taken de nodige training en ondersteuning.

Profiel
 • Je bent een gedreven persoon met:
 • Een masterdiploma (bij voorkeur Master Verpleegkunde, Gezondheidswetenschappen, Psychologie, Sociologie,…). Ook laatstejaarsstudenten mogen solliciteren.
 • Motivatie voor onderzoek en het schrijven van een doctoraat
 • Goede computerkennis (Word, Excel, PowerPoint, …)
 • Kennis en/of ervaring mbt kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeks- en analysemethoden
 • Kennis en/of ervaring m.b.t. werken met statistische software (bijv. SPSS, STATA, SAS of R)
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en Engels
 • Een enthousiaste en flexibele houding
Aanbod
 • Voltijdse aanstelling met doctoraatsbeurs voor de duur van 4 jaar, mits gunstige jaarlijkse evaluatie.  

 • De kans om deel te uit maken van een onderzoeksgroep met internationale reputatie.

 • Goede begeleiding bij het wetenschappelijke werk door ervaren onderzoekers en regelmatig overleg met een deskundige projectgroep bestaande uit professoren en andere experten.

 • Een aangename werkplaats met collegiale sfeer en heel wat andere startende onderzoekers.

 • Je ontvangt een maandsalaris, in overeenstemming met Barema’s van Vrije Universiteit Brussel.

 • Je krijgt diverse andere voordelen zoals:

  • Computer/laptop en alle nodige software voor het uitvoeren van je onderzoek
  • Maximale tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer (trein, bus, tram en bus of fiets), afhankelijk van woonplaats
  • Hospitalisatieverzekering (inclusief gewaarborgd inkomen)
  • 35 dagen verlof per jaar
  • Voordelig gebruik van sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus
  • Ecocheques
  • Frequent aanbod van gespecialiseerde workshops voor onderzoekers (bijv. Scientific Writing, Science Communication, Project Management, Presentation Skills,...)
Datum indiensttreding

Zo snel mogelijk, specifieke datum bespreekbaar

Plaats tewerkstelling

Vrije Universiteit Brussel, campus Jette, gebouw K, Brussel

Heb je verdere vragen?

Prof. dr. Tinne Smets (tinne.smets@vub.be

Hoe solliciteren

Stuur je motivatiebrief en CV (met vermelding van behaalde graden) vóór 1 juli 2022 naar tinne.smets@vub.be

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 2 jaar. De geldigheidsperiode kan verlengd worden indien nodig.