Skip to main content

PhD-onderzoeker palliatieve sedatie

Functieomschrijving

Je voert een onderzoeksproject uit naar palliatieve sedatie (het toedienen van sederende medicatie om het bewustzijn van de patiënt aan het levenseinde te verlagen). Je zal als eerste onderzoeker ooit een ‘set met kernuitkomstmaten’ ontwikkelen, operationaliseren en valideren om de algehele kwaliteit van palliatieve sedatie te evalueren. Deze set zal internationaal cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling en uniformering van klinische studies en audits in zowel onderzoek alsook praktijk. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, onder supervisie van een projectgroep.

Het onderzoekstraject bestaat uit: literatuur review, kwalitatief onderzoek, (internationale) expertconsultatie, en statistische (psychometrische) analyse. Je krijgt hiervoor training en de nodige ondersteuning. In kader van je doctoraat schrijf je een reeks wetenschappelijke artikels en presenteer je je onderzoek op (inter)nationale bijeenkomsten.

Profiel

Je hebt:

 • Een Master of Science (geen onderscheid in discipline)

 • Een analytisch vermogen en een kritische houding om onderzoeksgegevens op een wetenschappelijk manier te beoordelen.

 • Kennis en/of ervaring m.b.t. kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden

 • Kennis en/of ervaring m.b.t. werken met statistische software (bijv. SPSS, STATA, SAS of R)

 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en (academisch) Engels

  Het is een pluspunt als je:

 • Een eerdere werkervaring in onderzoek hebt

 • Kennis en/of ervaring hebt m.b.t. psychometrie van uitkomstmaten (psychometrische begrippen kunnen definiëren, situeren en/of toepassen).

 • Kennis en/of ervaring hebt met het uitvoeren van item- en/of factoranalyses

Aanbod
 • Voltijdse aanstelling voor de duur van 4 jaar, mits gunstige jaarlijkse evaluatie

 • De kans om een Joint PhD aan de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent te behalen

 • Nauwe begeleiding bij het wetenschappelijke werk door ervaren onderzoekers en regelmatig overleg met een deskundige projectgroep bestaande uit proffen en andere experten binnen en buiten de onderzoeksgroep

 • Een aangename werkplaats met collegiale sfeer, en heel wat andere junior onderzoekers

 • Mogelijkheid tot buitenlandse ervaring (research visit), indien gewenst en opportuun

 • Je ontvangt een maandsalaris, in overeenstemming met Barema’s van UGent (https://www.ugent.be/nl/vacatures/salarisschalen)

 • Je krijgt diverse andere voordelen zoals:

  • Computer/laptop en alle nodige software voor het uitvoeren van je onderzoek
  • Maximale tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer (trein, bus, tram en bus of fiets), afhankelijk van woonplaats
  • Hospitalisatieverzekering (inclusief gewaarborgd inkomen)
  • 35 dagen verlof per jaar
  • Voordelig gebruik van sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus
  • Ecocheques
  • Frequent aanbod van gespecialiseerde workshops voor onderzoekers (bijv. Scientific Writing, Science Communication, Project Management, Presentation Skills,...)
Datum indiensttreding

Juni 2022 (specifieke datum bespreekbaar)

Plaats tewerkstelling

Universiteit Gent
Campus UZ Gent, gebouw K3 Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent

Heb je verdere vragen?

Praat met één van onze huidige PhDs (Isabel.Vandenbogaerde@vub.be)
Dr. Joni Gilissen (Joni.Gilissen@vub.be; +32476465689)
Prof. Dr. Kenneth Chambaere (Kenneth.Chambaere@UGent.be; +32498184557)

Hoe solliciteren

Stuur je motivatiebrief (Engels) en CV (Nederlands of Engels, met vermelding van behaalde graden) vóór 10 april naar Joni.Gilissen@vub.be.

Na gunstige evaluatie van uw CV en motivatiebrief, wordt u uitgenodigd voor een schriftelijke proef (1 uur). Deze zal doorgaan in de week van 9 tot en met 15 mei 2022.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 2 jaar. De geldigheidsperiode kan verlengd worden indien nodig.