Skip to main content

EU NAVIGATE

2 PhD-BEURZEN

Functieomschrijving

Je voert onderzoek uit binnen het Europese EU NAVIGATE project. Dit is een internationaal en interdisciplinair project dat tot doel heeft een nieuwe interventie te evalueren gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen met kanker en hun mantelzorgers die thuis wonen. Gebaseerd op een succesvolle Canadese interventie zullen ouderen met kanker en hun mantelzorgers ondersteund worden door een navigator in het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning doorheen hun zorgtraject.

 • Jij helpt met het ontwikkelen en evalueren van deze interventie in Vlaanderen, begeleid door een team van ervaren en gedreven onderzoekers en clinici.
 • Je voert dit onderzoek uit samen met onderzoekers uit zes verschillende Europese landen (België, Nederland, Ierland, Polen, Portugal en Italië) en Canada. 
 • Er zijn twee openstaande PhD beurzen voor dit project en je mag solliciteren voor één of voor de twee functies.  Voor beide krijg je de nodige training en ondersteuning.
 • In kader van je doctoraat schrijf je een reeks wetenschappelijke artikels en presenteer je je onderzoek op (inter)nationale bijeenkomsten, consortium meetings en congressen.
EU NAVIGATE PHD 1 (WERKPLAATS VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL): HET VOORBEREIDEN EN UITVOEREN VAN EEN EXPERIMENTELE STUDIE (CLINICAL TRIAL) IN VLAANDEREN IN SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE LANDEN 

Dit onderzoekstraject bestaat uit: literatuur review, het voorbereiden van het protocol voor en uitvoeren van de klinische trial, waarbij jij verantwoordelijk bent voor de dataverzameling in Vlaanderen, ontwikkeling en validatie van vragenlijsten, kwantitatieve (vragenlijsten) en kwalitatieve (interviews, stakeholder workshops,…) dataverzamelingen, data analyse, en rapportering. 

EU NAVIGATE PHD 2 (WERKPLAATS UNIVERSITEIT GENT): HET ONTWIKKELEN EN TESTEN VAN DE ZORGNAVIGATIE INTERVENTIE VOOR HET EU NAVIGATE PROJECT 

Dit onderzoekstraject bestaat uit: literatuur review, het ontwikkelen en testen van de navigatie interventie en trainingen samen met de originele ontwikkelaars van de interventie uit Canada, het internationale EU NAVIGATE consortium en een stakeholder groep in Vlaanderen, kwalitatief onderzoek (interviews, en stakeholder workshops) en kwantitatief onderzoek, data analyse, en rapportering. 

PROFIEL

Je bent een gedreven persoon met:

 • Een Master of Science (bij voorkeur Master in een van de volgende disciplines: Psychologie, Sociologie, Sociaal Werk, Verpleegkunde, Gezondheidswetenschappen, …). Ook andere disciplines en laatstejaarsstudenten mogen solliciteren.
 • Een enthousiaste en flexibele houding
 • Een analytisch vermogen en een kritische houding om onderzoeksgegevens op een wetenschappelijk manier te beoordelen
 • Kennis en/of ervaring m.b.t. kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden
 • Kennis, ervaring of interesse in het leren werken met statistische software (bijv. SPSS, STATA, SAS of R)
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en Engels
AANBOD
 • Voltijdse doctoraatsbeurs voor de duur van 4 jaar, mits gunstige jaarlijkse evaluatie
 • De kans om mee te werken aan een innovatief Europees onderzoeksproject en deel uit te maken van een groot internationaal consortium (gecoördineerd vanuit de VUB-UGent onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, Principal Investigator Prof. Lieve Van den Block) 
 • De kans om een PhD aan de Vrije Universiteit Brussel en/of Universiteit Gent te behalenNauwe begeleiding bij het wetenschappelijke werk door ervaren onderzoekers en regelmatig overleg met een deskundige projectgroep bestaande uit professoren en andere experts binnen en buiten de onderzoeksgroep
 • Een aangename werkplaats met collegiale sfeer, en heel wat andere startende onderzoeker
 • Mogelijkheid tot buitenlandse ervaring (research visit), indien gewenst en opportuun
 • Je ontvangt een maandsalaris, in overeenstemming met Barema’s van UGent of VUB, afhankelijk van je werkplaats
 • Je krijgt diverse andere voordelen zoals: 
  • Computer/laptop en alle nodige software voor het uitvoeren van je onderzoek
  • Maximale tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer (trein, bus, tram en bus of fiets), afhankelijk van woonplaats
  • Hospitalisatieverzekering (inclusief gewaarborgd inkomen)
  • 35 of 36 dagen verlof per jaar
  • Voordelig gebruik van sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus
  • Ecocheques
  • Frequent aanbod van gespecialiseerde workshops voor onderzoekers (bijv. Scientific Writing, Science Communication, Project Management, Presentation Skills,…)
DATUM INDIENSTTREDING

September 2022 (specifieke datum bespreekbaar)

PLAATS TEWERKSTELLING

Vrije Universiteit Brussel, Campus Jette, gebouw K, Laarbeeklaan 103, 1090 Jette

OF

Universiteit Gent, Campus UZ Gent, gebouw K3, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent

HEB JE VERDERE VRAGEN? 

Praat met één van onze huidige PhDs (Isabel.Vandenbogaerde@vub.be

Dr. Joni Gilissen (Joni.Gilissen@vub.be; +32476465689)

Dr. Rose Miranda (Rose.Miranda@vub.be)

Hoe solliciteren

Stuur je motivatiebrief (in het Engels) en CV (Nederlands of Engels, met vermelding van behaalde graden per jaar) naar Joni.Gilissen@vub.beTinne.Smets@vub.be én Rose.Miranda@vub.be.

Na gunstige evaluatie van je CV en motivatiebrief, zal je uitgenodigd worden voor een eerste schriftelijke proef. Nadien volgt een kennismaking met de onderzoekers. 

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 2 jaar. De geldigheidsperiode kan verlengd worden indien nodig.