Skip to main content

1 PhD-onderzoeker levenskwaliteit personen met hematologische kanker en mantelzorgers

Functieomschrijving

Je voert een onderzoeksproject uit naar de zorgnoden van patiënten met hematologische kanker en die van hun mantelzorgers. Je zal de eerste onderzoeker zijn die op basis van bestaande evidentie en samen met belangrijke stakeholders (zorgverleners, patiënten, etc) een model ontwikkelt om palliatieve zorg vroeg in het traject van patiënten met hematologische kanker te integreren. Als onderzoeker op dit project zal je een belangrijke bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van patiënten met hematologische kanker en die van hun mantelzorgers. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, onder dagelijkse begeleiding van een senior onderzoeker en onder supervisie van een multidisciplinaire projectgroep.

Het onderzoekstraject bestaat uit: het uitvoeren van een systematische literatuurstudie; het voeren van interviews met patiënten, mantelzorgers, hematologen, etc.; het analyseren en interpreteren van deze kwalitatieve data; het ontwikkelen van een model; het rapporteren van de gegevens via wetenschappelijke artikels en presentaties op nationale en internationale conferenties en het schrijven van een doctoraal proefschrift. Je krijgt voor het uitvoeren van deze taken de nodige ondersteuning en training. 

Profiel

Je hebt:

 • Een Master of Science (geen onderscheid in discipline)
 • Een analytisch vermogen en een kritische houding om onderzoeksgegevens op een wetenschappelijke manier te beoordelen
 • Kennis en/of ervaring m.b.t. kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden (vb. Nvivo)
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en (academisch) Engels
 • Geen schrik om patiënten, mantelzorgers, zorgverleners, etc. te benaderen en hen te interviewen 
Aanbod
 • Voltijdse aanstelling met doctoraatsbeurs voor de duur van 4 jaar, mits gunstige jaarlijkse evaluatie  

 • De kans om deel te uit maken van een onderzoeksgroep met internationale reputatie

 • Goede begeleiding bij het wetenschappelijke werk door ervaren onderzoekers en regelmatig overleg met een deskundige projectgroep bestaande uit professoren en andere experten

 • De kans om een Joint Phd aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent te behalen

 • Een aangename werkplaats met collegiale sfeer en heel wat andere startende onderzoekers

 • Je ontvangt een maandsalaris, in overeenstemming met Barema’s van Vrije Universiteit Brussel  

 • Je krijgt diverse andere voordelen zoals:

  • Computer/laptop en alle nodige software voor het uitvoeren van je onderzoek
  • Maximale tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer
  • Hospitalisatieverzekering (inclusief gewaarborgd inkomen)
  • 35 dagen verlof per jaar
  • Voordelig gebruik van sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus
  • Ecocheques
  • Frequent aanbod van gespecialiseerde workshops voor onderzoekers (bijv. Scientific Writing, Science Communication, Project Management, Presentation Skills,...)
Datum indiensttreding

Zo snel mogelijk, specifieke datum bespreekbaar

Plaats tewerkstelling

Vrije Universiteit Brussel, campus Jette, gebouw K, Brussel

Heb je verdere vragen?

dr. Naomi Dhollander – naomi.dhollander@vub.be

Hoe solliciteren

Stuur je motivatiebrief en CV (met vermelding van behaalde graden) vóór 8 april 2022 naar naomi.dhollander@vub.be

Na gunstige evaluatie van uw CV en motivatiebrief, wordt u uitgenodigd voor een schriftelijke proef (1 uur). Deze zal doorgaan in de week van 9 tot en met 15 mei 2022.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 2 jaar. De geldigheidsperiode kan verlengd worden indien nodig.